Viziunea/Misiunea Școlii

Motto:

Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine. ( John Amos Comenius)

Viziunea


Conducerea Școlii Gimnaziale ”Preot Iosif Comșa” din Ribița urmărește crearea unui climat de muncă pozitiv și stimulativ, creând condiții de dezvoltare profesională pentru tot personalul școlii.


Colectivul de cadre didactice al Școlii Gimnaziale ”Preot Iosif Comșa” din Ribița urmărește să ofere tuturor elevilor acces la o educație calitativă, făcând posibilă dezvoltarea fiecărui elev, șanse egale de progres și formare pentru a deveni cetățeni activi și productivi care se pot integra cu succes în viața comunității și pe piața muncii.

Misiunea

Școala noastră, alături de toți factorii educaționali are misiunea de a asigura elevilor o dezvoltare armonioasă, acces egal la educație și libertate în exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase.

Profesorul este cineva care vorbeşte în visul unui copil. (W.H. Auden)